Proces optimalisatie
Productie- en logistieke processen zijn vaak ingesleten handelingen die logisch lijken, maar na verloop van tijd niet optimaal en efficiënt verlopen. Wijzigingen in ordergroottes, productvariaties en interacties met andere processen vereisen dat deze processen worden herzien en goed op elkaar worden afgestemd. Alleen dan is uw bedrijf in staat om flexibel in te spelen op de klantvraag en efficiënt producten te maken die voldoen aan de kwaliteitseisen van de klant. Fiventum helpt u om uw bedrijf lean te laten produceren op een manier die toegankelijk is voor alle medewerkers.

Procesverbetering is ingedeeld in 3 verschillende werkwijzen:
Korte verbeteractie
Kenmerkend van deze aanpak is dat het hier vaak technische problemen betreft met een korte analyse fase en een concreet en snel te behalen eindresultaat. Kortom snel succes voor relatief eenvoudige problemen.

Middellange verbeteractie
Bij deze aanpak wordt vaak de inbreng van een groep medewerkers gebruikt om te komen tot een oplossing voor het probleem. Dit geeft een goede oplossing die wordt gedragen door de medewerkers die ermee gaan werken. Hierbij komen niet alleen technische problemen aan bod maar wordt tevens gekeken naar verspillingen in de keten. Het eindresultaat is bekend, maar de weg er naar toe wordt in de loop van het traject steeds meer vastomlijnd.

Lange verbeteractie
Karakteristiek voor deze verbeteractie is dat het complexe problemen betreft. Hier is sprake van een bedrijfsbrede aanpak om verspillingen weg te nemen en opnieuw flow te brengen in uw operatie.
Fiventum helpt u bij het ontwikkelen van een verbeterde lay-out, verbeterde (deel)processen en nieuwe technieken.

Op menselijk vlak werkt Fiventum aan een verbeterde bedrijfscultuur waarbij participatie, waardering en continu verbeteren vanzelfsprekende elementen zijn.
Bij deze werkwijze is de inbreng vanuit uw eigen bedrijf zeer groot en bepalen u en uw medewerkers het tempo van veranderen.

Fiventum-methodiek
Begrijpen wat de wens is van de klant en werken aan de juiste onderwerpen is essentieel voor een succesvol project. Afhankelijk van de projectomvang ligt de nadruk meer of minder op de 5 stappen binnen de Fiventum-methodiek.

Stap 1 20-10-5 interview
Dit interview wordt gehouden met management, leidinggevenden en medewerkers. Het geeft inzicht in de huidige problematiek en geeft zicht op de toekomstverwachting over 20 weken, 10 maanden en 5 jaar. Aansluitend op het interview volgt een scan om aanvullende informatie te verzamelen.

Stap 2 Verbetervoorstel
Het verbetervoorstel bevat concrete besparingen met een lange houdbaarheid die optimaal aansluiten op uw bedrijf.

Stap 3 Verbeteren
Afhankelijk van de te verbeteren onderwerpen past Fiventum de volgende lean methodieken toe om uw operationele efficiency te verbeteren.
  • Value stream mapping (in kaart brengen van overtollige stappen en handelingen),
  • 7-verspillingen
  • 5-S (orde scheppen)
  • Lay-out/Routing (ideale flow, minder vloer oppervlak),
  • OEE/TPM (verbeterde machine- en mens prestatie).
Stap 4 Check op resultaat
Na het invoeren van verbeteringen vindt een check plaats om te controleren of doelstellingen ook werkelijk zijn behaald.

Stap 5 Bijsturen waar nodig
Daar waar doelstellingen niet of nog niet zijn behaald, ontplooit Fiventum aanvullende activiteiten om het gewenste eindresultaat te behalen.

 

Nieuws

Fiventum participeert samen met IJsseltechnologie in een omvangrijk project waarbij voor Hewlett-Packard een grote productieafdeling ...

Lees meer

Uitgelicht

Fiventum is ervaren in het opzetten en uitrollen van continue verbeterprogramma’s. Bij een grote afdeling wa...

Lees meer