Startpagina
Partner in improving operational efficiency

Heeft uw bedrijf te maken met oplopende kosten, een teruglopend marktaandeel, hoge voorraden of moeizaam lopende processen? Dan is het noodzakelijk uw operationele efficiency te verbeteren. Wellicht ontbreekt het u echter aan tijd, kennis en middelen om de benodigde stappen te ondernemen.
Fiventum helpt u vast te stellen waar uw problemen zich bevinden en stelt een plan op om stapsgewijs te komen tot soepel lopende processen met lagere kosten, lagere voorraden en gemotiveerd personeel.

Fiventum richt zich op 2 belangrijke pijlers die uw bedrijf ondersteunen in operationele efficiency en bedrijfsvoering:
  • proces optimalisatie,
  • interim management.
Proces optimalisatie
Productie- en logistieke processen zijn vaak ingesleten handelingen die logisch lijken, maar na verloop van tijd niet optimaal en efficiënt verlopen. Wijzigingen in ordergroottes, productvariaties en interacties met andere processen vereisen dat deze processen worden herzien en goed op elkaar worden afgestemd. Alleen dan is uw bedrijf in staat om flexibel in te spelen op de klantvraag en efficiënt producten te maken die voldoen aan de kwaliteitseisen van de klant. Fiventum helpt u om uw bedrijf lean te laten produceren op een manier die toegankelijk is voor alle medewerkers.

Interim management
U bent op zoek naar een manager die voor een korte of langere periode projecten uitvoert of leiding geeft aan een afdeling en verbeteringen weet door te voeren. Fiventum is ervaren in projectleiderschap en het aansturen van de operatie binnen de industrie en logistiek.

 

Nieuws

Fiventum participeert samen met IJsseltechnologie in een omvangrijk project waarbij voor Hewlett-Packard een grote productieafdeling ...

Lees meer

Uitgelicht

Fiventum is ervaren in het opzetten en uitrollen van continue verbeterprogramma’s. Bij een grote afdeling wa...

Lees meer